Strømprosjektet – status og fremdriftsmøte avholdt.

Velets leder Torgrim Jacobsen hadde den 10.08.2020 møte med prosjektleder Per Kristian Aakre (Elvia) på Myklebysetra ang. status og videre framdrift av strømprosjektet. Akre hadde også samtidig befaring og møte med sine underentreprenører, som nå holder på med gravingen og kabelutleggingen. Vedlagt oppsummering fra avholdt møte.

Budstikker og andre ting

Hei alle

– det ble ingen budstikke hverken til påske eller til sommer i år. Årsaken er selvforklarende og enkel – korona. Budstikka ble (av Roar Lund) opprettet som «Medlemsnytt» for å informere om gjøren og laden på setra, formidle informasjon, tips, oppfordringer, utleie, utlån, kjøpe og selge, bytte – eller spørre og dele nærmest hva som helst. I tillegg var tanken å minnes og deles noe av de gamle opplevelser fra setra og nærområdene rundt. På det meste ble det formidlet 5 utgaver i året.

Siden den gang har elektroniske hjelpemidler gjort at nyheter spres raskere en redaktører kan skrive og trykkerier kan trykke. Facebook er medlemmenes nyhetskanal i dag hvor alt kan deles – og en dog diskuteres, og redaktør er i samme stund henvist til å finne underlag til budstikker egenhendig, da medlemmer nå enkelt selv kan dele det de har på hjertet. Budstikka har kun overlevd med bakgrunn i de yngste og eldste setervenner som ikke var på elektroniske medier i starten, men nå er også de elektronisifisert.

Når korona nevnes som årsak til at budstikker har uteblitt så er det av den enkle grunn at budstikkene i de senere år kun har inneholdt informasjon om arrangementer, i tillegg til historiske artikler og vitser og gjøremål for barn. (Sommerbudstikkene har også tatt med i trykken årsberetninger og underlag for årsmøtet i de senere år – istedenfor å trykke dette separat) Da arrangementer i år ikke kunne avvikles i sin tradisjonelle form, ble det rent kostnadsmessig bestemt at det var lurt å avstå trykkerikostnader og porto for å sende ut en mengde «Avlyst-plakater», kryssord og noen gamle bilder til en kostnad av mange tusen kroner. Derfor ble det da altså ikke noen budstikker i 2020.

Likevel – det kan i sommerferie være «all right» å kunne lese litteratur relatert til nærområdene man ferierer i. Det finnes da mange nettsider man kan besøk for de mer ferske nyheter – og facebook har både nyhetssider, salg-kjøpssider og historiske sider fra dalføret. Når det gjelder de som liker å sette seg med en bok å lese, vil jeg anbefale nasjonalbibliotekets sider. Her ligger det mang en bok fra våre nærområder som kan være artig lesing for de som liker slikt – særlig for de, som kan hende er nye i våre trakter. Legger derfor med et dokument med linker til et utvalg bøker undertegnede selv har hatt – og har – mye moro av å lese i og bla i, og som har blitt benyttet som kilder til enkelte artikler i Budstikka de senere år. Dette får da være som et plaster på såret for at det ikke kom ut noen budstikker i 2020. Med dette ønskes alle en flott sommer. Fornøyelig lesing – vi ses på setra!

Første siden på den aller første budstikka gitt ut i 1997

Innkalling til årsmøte i Myklebysetra Vel – 2020

Innkalling til årsmøte i vel’et 2020

Det innkalles herved til årsmøte i Myklebysetra Vel fredag 17. juli kl 18.00 på Mykletunet.

Innkalling og sakspapirer kun elektronisk via foreningens nettsider. Se vedlagte dokument.

For å ivareta koronaretningslinjene ber vi de som har anledning om å ta med egen stol. For øvrig kan benker på tunet benyttes.

Koronariktig servering før åpen post.

Vel møtt!

Innkalling – Stiftelsesmøte og Årsmøte i Myklebyseter Sør Veilag den 18/7

18/7 kl. 16.00: Stiftelsesmøte Myklebyseter Sør Veilag (godkjennelse av vedtekter og valg av styre)

18/7: (10 minutter etter at stiftelsesmøtet er ferdig): Ekstraordinært årsmøte, Myklebyseter Sør Veilag (presentasjon og godkjenning av handlingsplan og budsjett for perioden 18/7-2020 – 30/6-2021).

Sted: Mykletunet/parkeringsplassen

Mail vedr etablering av veilaget på Myklebyseter Sør har blitt sendt ut til de som vi har epostadressen til. Hvis du ikke har mottatt informasjon om etablering av veilaget, så ber vi deg sende en mail til Tor Erik (på epost til torerik.westvik@gmail.com eller SMS til 976 78 090), med følgende informasjon:

  • Navn:
  • Hjemmeadresse, inkl postnummer og -sted:
  • Adresse på Myklebyseter:
  • Gårds- og Bruksnummer:
  • Epostadresse:
  • Fast telefon:
  • Mobil:

Mvh / Best regards,
Tor Erik Westvik

Tømmeråsen 15A,

NO-1555 Son, Norway

Mobile: +47 97 67 80 90
torerik.westvik@gmail.com

Seterdagen 2020 utsettes til 2021

Grunnet restriksjoner i forbindelse med Koronasituasjonen ser vi oss dessverre nødt til å avlyse årets Seterdag. Selv om det planlegges med å åpne opp for arrangementer med inntil 200 deltakere fra 15. juni, vil kravet om 1 meters avstand, restriksjoner knyttet til servering, vask av berøringspunkter, håndhygiene mm. ikke gjøre det praktisk mulig å gjennomføre dagen slik som vi kjenner den. Vi ønsker velkommen til Seterdagen i 2021!

Med vennlig hilsen

Styret i Myklebysetra Vel