Innkalling til årsmøte 2021

Det innkalles herved til årsmøte i Myklebysetra Vel fredag 23. juli kl 18.00 på Mykletunet.

Innkalling og sakspapirer kun elektronisk via foreningens nettsider. Se vedlagte dokument.

Vi ber om at innkomne saker sendes styret på e-post mykle.vel@gmail.com senest 14. juli.

For å ivareta koronaretningslinjene ber vi de som har anledning om å ta med egen stol. For øvrig kan benker på tunet benyttes.

Vel møtt!