Kart skiløyper

Når er det sist kjørt? Forklaring på fargekodene til løypene

Nå kan du se om løypene er oppkjørt på smartphone, brett eller PC. Husk, skisporene kan være OK selv om de er noen dager gamle!

Ved å klikke på et startpunkt for skituren og velge «Start turen her» for deretter velge et stoppested og velge «Fortsett turen her» vil du få oppgitt hvor lang distanse det er mellom punktene. «Fortsett turen her» kan benyttes flere ganger etter hverandre for å markere en hvilken som helst rute

Sesongen for kjøring av løyper starter til jul og varer til og med påske.

Det holdes oppe 1 løypetrase gjennom hele sesongen. Løypekjørerne bestemmer hvilken som kjøres, men i starten av sesongen vil hovedsakelig traseen:

Setra – Akselmyra – Seteråsen – Setra på ca 7 km holdes oppe.

I vinterferien og i påskeuka kjøres i tillegg følgende løyper:

Setra – Søkkunddalen – Hortenbekkdalen -Setra – ca 15 km

Setra – Rognsjøen – Steinåsen – Akselmyra – setra – ca 12 km

Setra – Svartåsrusten – Myklebysjøen – sjøvegen tilbake til setra – ca 15 km

Løypepreparering foretas av John Olafsen og Fredrik Brun i henhold til godkjent løyve for løypekjøring fra Stor-Elvdal kommune og grunneier. Oversikt over når de ulike traseene er kjørt finnes på våre nettsider. Primært kjøres løyper etter ovennevnte plan, men scooterkjørerne vurderer om kjøring av løyper er formålstjenlig ut fra værsituasjonen. For ytterligere spørsmål knyttet til kjøring av løyper kontakt John Olafsen på telefon 975 35930 eller Fredrik Brun på telefon 908 93576.

Riktig god tur!

Hilsen Styret