Strømprosjektet – status og fremdriftsmøte avholdt.

Velets leder Torgrim Jacobsen hadde den 10.08.2020 møte med prosjektleder Per Kristian Aakre (Elvia) på Myklebysetra ang. status og videre framdrift av strømprosjektet. Akre hadde også samtidig befaring og møte med sine underentreprenører, som nå holder på med gravingen og kabelutleggingen. Vedlagt oppsummering fra avholdt møte.