Strømprosjektet – status og fremdriftsmøte avholdt.

Velets leder Torgrim Jacobsen hadde den 10.08.2020 møte med prosjektleder Per Kristian Aakre (Elvia) på Myklebysetra ang. status og videre framdrift av strømprosjektet. Akre hadde også samtidig befaring og møte med sine underentreprenører, som nå holder på med gravingen og kabelutleggingen. Vedlagt oppsummering fra avholdt møte.

Innkalling til årsmøte i Myklebysetra Vel – 2020

Innkalling til årsmøte i vel’et 2020

Det innkalles herved til årsmøte i Myklebysetra Vel fredag 17. juli kl 18.00 på Mykletunet.

Innkalling og sakspapirer kun elektronisk via foreningens nettsider. Se vedlagte dokument.

For å ivareta koronaretningslinjene ber vi de som har anledning om å ta med egen stol. For øvrig kan benker på tunet benyttes.

Koronariktig servering før åpen post.

Vel møtt!

Fremføring av strøm til Myklebysetra – status

14 februar 2019 ble det gjennomført et statusmøte vedrørende planlegging og fremdrift for fremføring av strøm til Mykleby seter, basert på utsendt tilbud til hytteeiere våren 2018. Pt er det 39 signerte avtaler om strøm. Vedlagt referat fra møtet, samt vedlegg.

20190214 Referat fra møte med Eidsiva Nett – strøm til Myklebysetra Vedlegg til anleggsbidragsbrev til stikkledninger