Informasjon – Årsmøte Myklebysetra vel – 2020

Årsmøte i Myklebysetra Vel avholdes fredag 17.juli – kl. 18.00 på Mykletunet. Innkalling og årsmøtepapirer legges ut på velets nettsider senest 3 uker før møtet. Ta med egen stol.

Hilsen Styret i Myklebysetra vel