Seterdagen 2020 utsettes til 2021

Grunnet restriksjoner i forbindelse med Koronasituasjonen ser vi oss dessverre nødt til å avlyse årets Seterdag. Selv om det planlegges med å åpne opp for arrangementer med inntil 200 deltakere fra 15. juni, vil kravet om 1 meters avstand, restriksjoner knyttet til servering, vask av berøringspunkter, håndhygiene mm. ikke gjøre det praktisk mulig å gjennomføre dagen slik som vi kjenner den. Vi ønsker velkommen til Seterdagen i 2021!

Med vennlig hilsen

Styret i Myklebysetra Vel