Oppdatert informasjon om fremdrift Strøm til Myklebysetra

Eidsiva Nett har sammen med grunneier klarlagt trasevalg for fremføring av strøm til Myklebysetra. Det er sendt et endelig avtalegrunnlag til grunneier med frist i uke 38 for svar. Ved enighet vil Eidsiva starte prosjektet nå i høst og fullføre i 2020.                                                     

Dersom det ikke lykkes å få til en endelig avtale, vil ikke oppstart skje før i 2020. Vi vil oppdatere med mer informasjon i uke 38.

Myklebysetra Vel

Graver