Velkommen til Myklebysetra Vel

Myklebysetra Vel er en velforening med røtter tilbake til 1971. På selve setra hevdes det imidlertid å ha vært virksomhet så langt tilbake som 1500-tallet. På det meste var det ca. 30 brukere fra Mykleby og Rasta som hadde krøtter og drift her. Åsmund Olavson Vinje besøkte i 1860 setra og hentet inspirasjon, og det ble farbart med hest og kjerre noen år senere – nærmere bestemt i 1868. I 1890-åra var det så mange som 200 kyr på setra, og fra 1920-tallet og frem til i dag er det satt opp i overkant av 100 hytter i setergrenda – i tillegg til setrene som «alltid» har vært der. De siste som drev seterdrift med kyr la inn årene i 1972. Etter dette har det vært foringsdyr, hester og sau som har fått nyte godt av saftig beite på setra.

Siden du nå besøker er ment å være et bibliotek over dokumenter, protokoller og andre skrifter som er produsert gjennom velforeningens arbeid. Ellers også andre dokumenter som reguleringskart, løypekart og noe av mer triviell art som historiske artikler o. a. Velforeningen opererer ellers med en egen Facebook-side som er ment å være den mer tidsaktuelle sosiale kanalen med utveksling av dagsaktuelt stoff. Velkommen til å bli bedre kjent med oss på vår Facebook-side!

Artikkel i Hamar Arbeiderblad omhandlende stiftelsen av Myklebysetra Vel